Ubytování

Luxusně zařízená novostavba rodinného domu hotelového typu.

Tři samostatné ložnice s manželskou postelí, každá s vlastní koupelnou a WC, TV a prostornou vestavěnou skříní. Maximální kapacita 6 lůžek bez možnosti přistýlky.

Společný obývací pokoj s vybavenou kuchyní, na kterou navazuje jihovýchodně orientovaná krytá terasa s výhledem na typický jihočeský rybník. Severozápadní terasa nabízí posezení u venkovního krbu s možností grilování. Součástí domu je uzamykatelná kolárna, v objektu se dále nachází parkoviště pro tři osobní vozy.

Chalupu lze pronajmout pouze jako celek, nikoli jednotlivé pokoje. Zákaz kouření uvnitř domu, domácích mazlíčků. Děti od 10 let.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

Rezervace a úhrada ceny pobytu

• Předběžnou rezervaci lze sjednat písemně na e-mailu: chalupatrebonsko@seznam.cz
• Předběžná rezervace je platná 2 pracovní dny od sjednání.
• Rezervace se stává závaznou po připsání částky min. ve výši poloviny dohodnuté celkové ceny pobytu na účet provozovatele vedený u ČSOB číslo: 264 537 151 / 0300.
• Zbylou část dohodnuté celkové ceny pobytu je klient povinen uhradit
nejpozději 10 dní před zahájením pobytu na výše uvedený účet.
• Dojde-li ke zrušení rezervace déle než 60 dní před plánovaným začátkem pobytu, uhrazená částka bude vrácena klientovi na bankovní účet v plné výši.
• Pokud bude rezervace zrušena 30 až 60 dní před zahájením pobytu, bude klientovi vrácena polovina uhrazené částky.
• Pokud dojde ke zrušení rezervace do 30 dní před plánovaným začátkem pobytu, uhrazená částka se nevrací.
• Pro případy neplánovaných a nepředvídatelných událostí, které mohou mít za následek zrušení pobytu z vaší strany, vám doporučujeme uzavření vhodného typu pojištění storna pobytu.
• Uhrazením rezervace klient stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, provozním a ubytovacím řádem.
• Nájemce a osoby, které s ním budou užívat pronajatý objekt (dále jen „nájemce“), budou ubytováni po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. Poté mu budou vydány klíče od ubytovacího zařízení.
• Dále bude od nájemce vybrána kauce ve výši 5.000,- Kč v hotovosti.
• Při předání objektu uhradí nájemce pobytovou taxu vybíranou obecním úřadem Městyse Chlum u Třeboně) ve výši 20,- Kč/osoba/den za skutečný počet ubytovaných.
• V ceně pobytu je zahrnuta obvyklá spotřeba vody (cca 5 m3) a elektřiny (50 kWh) za týdenní pobyt. Spotřeba elektrické energie nad uvedený limit se doplácí po ukončení pobytu, a to ve výši 10,- Kč/kWh.
• V ceně pobytu je též zahrnut úklid zejména koupelen a ložnic a celková desinfekce ubytovacího zařízení.
• Používání vířivky je taktéž v ceně pobytu.

Provozní a ubytovací řád

• Rodinný dům se pronajímá pouze jako celek, nikoli jednotlivé pokoje. Je ideální zejména pro skupinu nadšených cyklistů, milovníků koupání v přírodních zdrojích či, rybaření, max. pro 3 páry, jelikož v objektu se nacházejí 3 neprůchozí ložnice, každý s manželskou postelí a vlastní koupelnou – sprchový kout, umyvadlo a WC.
• Kuchyň ve společné místnosti je vybavena lednicí s mrazákem, varnou indukční deskou, myčkou nádobí, mikrovlnou troubou, toustovačem, rychlovarnou konvicí, kávovarem a samozřejmě potřebným nádobím.
• Kávovar je na kapsle DolceGusto, je u nás dobrým zvykem, že pár jich tam nechají předchozí hosté, takže není potřeba vézt s sebou, v Chlumu jsou k dostání.
• V obci zakoupíte veškerý sortiment běžných potravin, včetně poměrně širokého výběru výrobků pro grilování, není potřeba vézt zásoby.
• Budete-li chtít grilovat na dřevěném uhlí, opět máme dohodu, že předchozí hosté vždy něco ponechají, v chlumeckých obchodech je běžně k dostání, budete-li používat dřevo, to je k dispozici na místě bez omezení
• Pro bezpečné uložení kol, rybářského náčiní či jiných předmětů slouží uzamykatelná
garáž, která je součástí domu. Cyklistické mapy máme pro hosty k dispozici.
• V uzavřeném objektu je možno parkovat na místě k tomu určeném.
• Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
• Objekt není koncipován pro děti do 10-ti let, jednak pro terén a jednak z důvodu, že se zde nenachází herní zázemí pro děti.
• Děti do 10 let, za předpokladu, že pronajímatel souhlasí s jejich ubytováním, musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
• Kapacita ubytovacího zařízení je 6 lůžek, ubytování většího počtu osob, a to včetně dětí, je přísně je přísně zakázáno.
• V průběhu pobytu je nepřípustné ubytovávat další nenahlášené osoby, ubytované osoby nelze v průběhu pobytu měnit za jiné.
• Do ubytovacího zařízení může nájemce přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
• Hlavní sezóna je v době letních školních prázdnin, po tuto dobu je možné ubytování
pouze na celý týden od soboty do soboty.
• V hlavní sezóně je ubytování možné vždy v sobotu od 15.00 do 18.00 v den smluveného příjezdu, pokud nebude dohodnuto jinak, a to po plné úhradě ceny pobytu za ubytování a služby s ním spojené podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
• Mimo hlavní sezónu dle individuální dohody.
• Nájemce přejímá ubytovací zařízení bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození ubytovacího zařízení nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, nájemce je povinen škodu neprodleně ohlásit pronajímateli.
• Nájemce nesmí bez souhlasu provozovatele ubytovacího zařízení přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy a zásahy např. do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v ubytovacím zařízení, tak v přilehlém okolí.
• V době od 23 hod do 7 hod je nájemce povinen dodržovat noční klid.
• Ve všech vnitřních prostorách ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa – krb na zadní terase a krbová kamna v zimním období po předchozí dohodě s provozovatelem. Užívání krbových kamen je povoleno pouze osobám starším18-ti let.
• Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory (technická místnost, půdní prostor).
• Nájemce je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení zkontrolovat, zda nikde neteče voda, zda jsou zavřená okna (ev. v poloze mikroventilace), vypnuté elektrospotřebiče (vyjma lednice s mrazákem), zhasnutá světla a uzamknout vchodové dveře.
• Prosíme nájemce, aby společenskou místnost, zvláště pak kuchyň, uvedli při předání do stavu, v jakém ho převzali, především umyté a uklizené nádobí.
• Popelnice na uložení smíšeného komunálního odpadu se nachází u vjezdové brány do objektu, žluté pytle na tříděný odpad (plasty) v kolárně.
• Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený objekt do 10.00 hod. Děkujeme, že objekt předáte v pokud možno uklizeném stavu, musíme ho připravit pro další ubytované v maximální kvalitě.
• Za předpokladu, že objekt bude předán bez škod, poškození či ztrát, bude nájemci vrácena uhrazená kauce.
• V případě, že nájemce předá ubytovací zařízení s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě, a to i v případě ztráty klíčů.
• Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví nájemce a osob s ním užívajících pronajatý objekt. Zdraví ani život ubytovaných nejsou provozovatelem pojištěny.
• Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli objektu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
• Ohlašovny na tel. číslech:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112, PRVNÍ POMOC: 155, HASIČI: 150, POLICIE: 158
• Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně smluveným odjezdu.

Vážení zájemci o ubytování, děkujeme, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a ustanoveními tohoto provozního a ubytovacího řádu.
V případě, že se setkají s vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt vám i všem dalším nájemcům a budete uvedená ustanovení respektovat, rádi vám naše ubytovací zařízení pronajmeme k vašemu rekreačnímu pobytu.
V takovém případě přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt.

Eva Ondráčková, Chalupa Třeboňsko s.r.o, IČ: 029 26 377, provozovna Chlum u Třeboně č.p.
495